Alle logopedistes in de groepspraktijk zijn geconventioneerd, dat wil zeggen dat ze de officiële tarieven aanrekenen. De tarieven worden wettelijk bepaald door het RIZIV.

Het basistarief logopedie bedraagt € 23,60 voor een behandeling van een half uur. Onderzoekszittingen kosten € 32,20 per half uur. De volledige lijst met tarieven kunt u op de site van het RIZIV vinden.

Bij een geconventioneerd logopedist zal onder strikte voorwaarden en na voorschrift door een bevoegd arts 75% van het betaalde honorarium terugbetaald worden. Er is een verhoogde financiële tegemoetkoming tot 90% mogelijk voor patiënten met een WIGW-statuut. Dit is de terugbetaling via de klassieke verzekering.

Indien terugbetaling via de klassieke verzekering niet kan, voorzien de meeste ziekenfondsen een kleine terugbetaling via de aanvullende verzekering.

Gelieve 24u op voorhand te verwittigen, wanneer een therapiesessie niet kan doorgaan. Bij laattijdig of niet verwittigen wordt de sessie aangerekend.