Ik ben geconventioneerd, dat wil zeggen dat ik de officiële tarieven volg. De tarieven worden bepaald door het RIZIV en worden jaarlijks geïndexeerd.

Het basistarief logopedie bedraagt € 30,86 (in 2023) voor een behandeling van een half uur. Onderzoekszittingen kosten € 36,50 per half uur (in 2023). De volledige lijst met tarieven kunt u op de site van het RIZIV vinden.

Bij een geconventioneerd logopedist zal onder strikte voorwaarden en na voorschrift van een bevoegd arts 75% van het betaalde honorarium terugbetaald worden. Er is een financiële tegemoetkoming tot 90% mogelijk voor patiënten met verhoogde terugbetaling. Dit is de terugbetaling via de klassieke verzekering.

Indien terugbetaling via de klassieke verzekering niet kan, voorzien de meeste ziekenfondsen een kleine terugbetaling via de aanvullende verzekering.

Gelieve 24u op voorhand te verwittigen, als een therapiesessie niet kan doorgaan. Bij laattijdig of niet verwittigen wordt de sessie volledig aangerekend.