Heesheid en stemverlies kunnen verschillende oorzaken hebben. Er kan een organisch probleem zijn, bijvoorbeeld verlamming van de stemplooien of ‘knobbels’ op de stembanden. Anderzijds kan er sprake zijn van foutief stemgebruik of stemmisbruik, vb. veelvuldig roepen.

De logopedist bouwt het foutief stemgedrag af en leert het juiste stemgedrag weer aan. Stemstoornissen komen zowel voor bij kinderen als bij volwassenen. Vooral beroepssprekers, zoals leerkrachten, vertegenwoordigers,… kunnen in de loop van hun carrière te maken krijgen met stemproblemen.

Bij LOGOPEDIE Annelies Janssens kunt u ook terecht voor manuele facilitatie van de larynx (strottenhoofd). Het is een methode om hypertonie bij stempatiënten op een directe en snelle manier te verminderen. Door gebruik te maken van technieken uit de manuele therapie worden spieren en structuren in en rond de larynx ontspannen en meer mobiel gemaakt.