Dyslexie en dyscalculie zijn hardnekkige primaire leerstoornissen op het vlak van lezen en spellen (dyslexie) en rekenen (dyscalculie). Met ‘primair’ wordt bedoeld dat de problemen niet veroorzaakt worden door een ander probleem (vb. een visuele handicap, zwakbegaafdheid, te weinig onderwijs,…).

DYSLEXIE

Belangrijkste kenmerken van dyslexie:

 • er is een moeizame automatisering van lezen en/of spelling: er zijn problemen op vlak van snelheid en accuratesse (juistheid).
 • dyslexie is een ernstig probleem: op genormeerde testen worden zeer zwakke resultaten behaald (minder dan 10%).
 • het is een hardnekkig probleem: ondanks extra oefening en begeleiding blijven de problemen bestaan. De evolutie verloopt trager dan we zouden mogen verwachten.

Voorspellers van dyslexie

 • een zwak taalgevoel en dan vooral een zwak fonologisch bewustzijn (vb. moeite met rijmen) (zie ook taalstoornissen). Kinderen met (een vermoeden van) een taalstoornis worden daarom het best zo vroeg mogelijk begeleid door een logopedist.
 • problemen met automatisatie van andere associaties, vb. de dagen van de week, namen, een nieuwe taal
 • geen interesse in voorleesverhalen of boeken
 • dyslexie is erfelijk bepaald
DYSCALCULIE

Belangrijkste kenmerken van dyscalculie:

 • er is een moeizame automatisering op het vlak van rekenen: er zijn problemen op vlak van snelheid en accuratesse (juistheid).
 • dyscalculie is een ernstig probleem: op genormeerde testen worden zeer zwakke resultaten behaald (minder dan 10%).
 • het is een hardnekkig probleem: ondanks extra oefening en begeleiding blijven de problemen bestaan. De evolutie verloopt trager dan we zouden mogen verwachten.

Voorspellers van dyscalculie:

 • moeite met tellen (zowel het opzeggen van de woorden, als het tellen van hoeveelheden)
 • het kunnen vergelijken van hoeveelheden
 • logisch denken, o.a. seriëren (in een bepaalde volgorde leggen) en classificeren (in een bepaalde verzameling leggen)
 • dyscalculie is erfelijk bepaald