AFASIE
Afasie is een taalstoornis ten gevolge van een hersenletsel, meestal een CVA (beroerte). Soms kan ook een infectie, gezwel of ongeval de oorzaak zijn.

Mensen met afasie hebben moeite met begrijpen. Anderen kunnen zich moeilijk uiten. Ze vinden hun woorden niet of kunnen hun zinnen niet goed meer vormen. Lezen en schrijven kunnen ook een probleem vormen.

Afasie kan gepaard gaan met andere aandoeningen, zoals een halfzijdige verlamming, concentratieproblemen of emotionele problemen.

Meer info kunt u vinden op www.afasie.be

Informatie over hulpmiddelen kunt u vinden op www.modemadvies.be

 

DYSARTRIE
Dysartrie is een spraakstoornis ten gevolge van een hersenletsel, een spierziekte of een neurologische aandoening zoals de ziekte van Parkinson of MS.

De communicatie bij mensen met dysartrie is gestoord, omdat ze moeilijk verstaanbaar zijn. Dit kan komen door een onduidelijke uitspraak, een te zachte of een hese stem, nasaal spreken (door de neus spreken) of eentonig spreken.

De logopedist geeft oefeningen om de spraak en de andere mondfuncties te verbeteren. Daarnaast wordt er ook gezocht naar hulpmiddelen om de spraak te ondersteunen of te vervangen.

Meer info kunt u vinden op www.levenmetdysartrie.be en www.modemadvies.be